top of page
  • ChallengeNow

ChallengeNow i tidning och pratar om att skapa Integration på Fotbollsplan.


ChallengeNow fick tillfället i akt att prata mer om våra visioner, att skapa mer integration på fotbollsplan och vara en del av lösningen till problemet om planutrymme genom vår app.

Läs gärna artikeln i länken under!

bottom of page