top of page
  • Skribentens bildPhilippe Antonio A.R

Inkludera.se har Intervjuat en av grundarna till ChallengeNow =)


Yes, Ikludera.se som jobbar för innovationer har valt att intervjua en av våra (mig) grundare och här under kan du läsa den intervjun ;) ChallengeNow nu ett steg längre! Tack till Inkludera och Changers Hub för all stöd!

bottom of page